H_̐MҐiʁEhʗݔNrj

@hPXOVNPXOWNPXOXNPXPONPXPPNPXPQNPXPRNPXPSNPXPTNPXPUNPXPVNPXPWNPXPXNPXQONPXQPNPXQQNPXQRNPXQSNPXQTNPXQUNPXQVNPXQWNPXQXNPXRONPXRPNPXRQNPXRRNPXRSNPXRTNPXRUNPXRVNPXRWNv
_Vnl   817 3,362    21,583 12,523 13,454 14,773 15,869 17,135 18,409 19,830 21,620 24,249 28,296 28,705 28,659 28,978 29,300 27,729 29,594 33,763 35,054 37,152 37,378 36,883 32,893 33,445 631,453
  Nl   420 3,447     7,822 7,650 7,764 5,244 6,146 6,503 5,591 5,818 8,247 8,625 8,347 10,551 12,042 6,541 10,249 12,613 14,857 15,257 17,634 17,757 16,916 15,684 20,318 252,043
  Ol   0 0     5 8 8 9 7 0 0 11 14 13 12 3 2 2 6 63 122 19 18 14 16 16 22 390
 _nl   5,300 90    2,967 3,418 3,582 4,993 5,068 10,506 10,249 11,330 11,846 10,387 10,655 7,979 5,964 7,001 7,893 7,591 6,641 7,882 8,698 8,590 8,657 8,440 9,354 8,624 193,705
  Nl   666 161     82 82 90 84 53 63 80 77 86 134 564 537 384 772 787 272 465 406 454 442 627 583 508 8,459
  Ol   2 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 nl   1,176 1,938    11,400 11,860 13,801 15,665 17,192 18,400 19,779 21,541 22,469 23,498 24,231 26,207 18,206 18,367 18,270 17,842 16,792 16,442 17,469 17,655 17,084 16,853 17,464 17,114 438,715
  Nl   0 586     649 680 625 615 615 615 615 615 630 0 0 75 63 152 71 69 101 105 229 213 145 126 107 7,701
  Ol   0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
 _Knl   0 0             364 830 240 251 137 72 244 200 180 62 140 29 29 58 42 2,878
  Nl   2,000 2,000             4 40 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,046
  Ol   0 0             2 30 80 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152
 Ћnl   20 450       3,286 3,636 3,636 4,233 4,533 6,827 7,434 10,115 12,209 10,736 11,077 10,485 10,747 11,064 6,053 6,327 8,631 8,208 9,143 8,811 8,617 166,278
  Nl   0 0       3 10 10 8 8 24 272 342 384 69 75 33 28 42 3 5 30 46 27 25 30 1,474
  Ol   0 0       0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9
 }Knl                    2 2 1,002 672 1,068 1,157 1,093 5,614 14,429 13,074 1,081 1,197 40,391
  Nl                    0 0 350 0 0 0 0 231 3,157 2,228 0 43 6,009
  Ol                    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 _А_nl                  400 440 1,787 801 717 1,203 1,004 939 957 1,041 1,407 1,125 790 928 13,539
  Nl                  1 3 42 10 54 85 12 9 9 27 98 9 9 23 391
  Ol                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Znl                   30 1,579 836 780 971 963 987 1,138 1,201 1,260 1,540 1,824 1,544 14,653
  Nl                   0 2 6 20 20 20 35 35 37 41 28 23 0 267
  Ol                   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ێRnl   100 100                            200
  Nl   0 0                            0
  Ol   0 0                            0
 {nԋnl   410 410                            820
  Nl   0 0                            0
  Ol   0 0                            0
 snl                       220 220 700 920 945 1,008 1,118 874 880 6,885
  Nl                       6 6 0 0 0 0 0 0 0 12
  Ol                       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ԋnl                       232 224 560 685 1,660 2,011 2,180 2,108 2,542 12,202
  Nl                       12 12 0 0 6 0 0 0 5 35
  Ol                       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ̑snl                                0
  Nl                                0
  Ol                                0
v  0 0 0 10,911 12,544 0 0 0 35,950 36,359 39,257 47,207 47,727 56,508 59,859 63,528 69,307 75,187 83,712 85,204 78,488 79,801 76,443 78,715 80,879 84,255 88,239 101,295 113,240 110,381 91,723 95,991 1,802,710

XV 03/04/04߂