KLXg̐MҐihʁEʗݔNrj

hPXOVNPXOWNPXOXNPXPONPXPPNPXPQNPXPRNPXPSNPXPTNPXPUNPXPVNPXPWNPXPXNPXQONPXQPNPXQQNPXQRNPXQSNPXQTNPXQUNPXQVNPXQWNPXQXNPXRONPXRPNPXRQNPXRRNPXRSNPXRTNPXRUNPXRVNPXRWNv
{LXgnl   164 255    745 414 577 511 1,087 1,228 1,192 1,228 1,493 1,541 1,526 1,529 1,309 1,556 1,768 1,916 2,083 1,516 1,781 1,555 1,503 1,228 1,457 1,682 32,844
  Nl   0 214     8 18 144 113 0 0 0 0 0 15 0 77 69 73 19 95 125 21 162 16 180 16 42 1,407
  Ol   0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 {\WXgnl   491 576    622 706 801 827 844 816 988 1,206 1,370 1,205 1,286 1,360 1,643 1,438 1,468 1,039 1,310 1,441 1,607 1,647 1,638 1,423 1,937 1,795 31,484
  Nl   19 350     1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 523 7 154 24 18 44 45 808 6 11 73 2,086
  Ol   0 0     2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 3 9 1 2 0 29
 {g‹nl   37 52     480 542 587 618 698 636 763 665 747 907 919 842 916 945 975 1,054 761 1,054 1,036 1,156 1,105 1,103 747 19,345
  Nl   15 20    5,678 11,280 11,228 13,541 14,387 14,254 0 3 1 3 6 3 3 8 7 5 15 6 12 8 15 36 1 11 70,546
  Ol   0 0     0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 2 2 2 3 2 3 2 4 4 9 0 0 0 39
 Vhnl   130                             130
  Nl   0                             0
  Ol   0                             0
 vXreAnl   40                             40
  Nl   20                             20
  Ol   0                             0
 ”Nnl   0 0                            0
  Nl   0 0                            0
  Ol   0 0                            0
 nl    8                            8
  Nl    0                            0
  Ol    0                            0
 {nl   54 35                            89
  Nl   0 0                            0
  Ol   0 0                            0
 ‹nl    190                            190
  Nl    0                            0
  Ol    0                            0
 nl   20                             20
  Nl   350                             350
  Ol   0                             0
 m鋳z[lXnl        0 0 0 0 0 22 55 105 75 42 111 92 92 66 91 102 123 401 299 206 192 175 177 147 2,573
  Nl        0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 363 852 1,146 642 1,146 961 652 2,055 1,953 2 9 9,786
  Ol        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 “Mnl                    0 11 0 0 1 15 14 8 5 1 8 7 70
  Nl                    30 0 13 66 145 151 365 415 71 159 82 76 1,573
  Ol                    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NLXgNi؁j‹nl   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0 0 0 52
  Nl   73 655 783   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,147 1,171 1,884 2,765 985 850 2,216 2,102 1,381 845 3,907 1,685 2,796 1,922 27,167
  Ol   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 NO‹nl        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
  Nl        0 0 0 0 0 0 2,955 3,608 3,369 3,369 3,369 3,069 2,511 4,173 3,968 3,678 4,816 4,262 4,537 4,920 4,820 3,787 983 713 62,907
  Ol        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 nl                    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nl                    0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 527 1,250 1,918
  Ol                    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ‚̋nl                              0 0 0
  Nl                              236 170 406
  Ol                              0 0 0
OLXgVnl   154 693 718 334 343  859 849 780 758 760 802 962 907 0 1,119 1,079 770 549 648 921 1,091 1,069 1,041 957 2,027 1,840 1,158 1,078 24,266
  Nl   38,005 117,370 121,575 35,624 39,939 81,878 83,893 80,613 82,843 81,504 88,573 91,941 91,320 85,508 88,987 89,798 89,400 48,760 56,026 58,699 58,511 66,626 75,679 94,387 100,752 105,324 108,063 112,610 121,039 2,395,247
  Ol   38 27 30 14 19  132 127 121 136 0 0 148 66 0 136 76 63 66 45 58 63 58 92 65 101 60 65 64 1,870
 Inl   0 0 1 10 8  0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 32 13 0 10 105
  Nl   188 185 120 393 493 553 553 553 549 558 562 550 559 556 585 595 594 608 605 719 744 765 197 188 207 237 182 186 71 12,855
  Ol   0 0 0 8 8  0 0 4 4 0 0 4 7 4 4 4 4 25 26 22 23 32 26 38 57 35 0 30 365
 ƈ퐹䎓nl      0 0                         0
  Nl      19 25                         44
  Ol      0 0                         0
 NhVnl   10 35 1,155 159 92  4 4 11 11 0 0 0 0 0 0 2 417 21 21 240 127 216 21 48 130 123 67 134 3,048
  Nl   115,033 118,644 106,426 93,160 101,580 119,607 124,170 114,106 156,628 141,044 155,400 181,298 194,037 186,785 186,785 182,650 123,730 144,898 156,880 174,312 174,832 197,528 211,118 239,127 248,812 260,821 281,770 287,082 279,699 5,057,962
  Ol   29 18 28 46 92  174 129 138 138 0 0 0 31 31 0 77 139 89 70 63 110 108 87 78 116 46 51 248 2,136
 ‹Nėnl   0 148 5 5 4  17 11 2 138 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 12 9 2 54 364 3 24 3 806
  Nl   37,620 36,762 34,980 35,062 36,785 48,005 48,967 53,683 51,444 43,856 49,251 60,030 64,112 63,787 46,387 57,434 55,387 46,513 42,513 47,831 46,492 45,142 48,574 48,278 52,674 53,634 54,636 54,574 54,253 1,418,666
  Ol   0 4 23 61 46  80 89 90 90 0 0 0 0 99 73 16 22 22 64 79 112 72 47 36 25 15 30 30 1,225
 pnl   73 152 147 170 267  447 436 417 429 408 404 407 392 408 437 427 213 271 335 368 344 352 360 274 504 396 300 348 9,486
  Nl   3,974 4,551 5,172 3,818 4,670 5,724 5,465 4,621 4,622 4,264 3,900 3,863 4,127 4,492 4,683 4,805 4,914 5,121 5,993 6,716 7,051 6,448 5,890 6,018 5,516 7,804 8,279 7,962 7,340 157,803
  Ol   35 35 15 18 10  31 29 31 18 0 0 21 21 23 23 10 16 16 14 12 15 12 12 18 33 13 15 25 521
 掵hėՋnl   0      1 2 2 0 0 0 0 0 0 25 0 92 0 0 0 0 96 0 7 7 7 4 35 278
  Nl   153     941 832 868 859 839 1,039 1,044 953 1,273 1,398 1,542 1,680 2,561 3,998 4,967 3,539 4,202 4,655 4,741 5,018 5,018 5,067 4,802 8,400 70,389
  Ol   0      17 22 22 21 0 0 0 25 21 0 25 10 13 3 20 10 27 17 16 16 22 20 33 360
 ~Rnl   0 0 0 0 2  39 181 184 164 285 498 498 292 239 209 455 240 222 224 597 283 296 1,443 1,540 1,728 607 636 421 11,283
  Nl   2,963 1,468 1,574 1,536 2,112 3,326 3,916 3,825 4,176 4,725 4,878 5,718 5,718 7,739 7,808 8,509 7,904 3,396 3,443 4,281 6,729 3,173 4,674 5,053 4,527 5,502 5,764 6,586 5,942 136,965
  Ol   0 0 0 1 0  24 32 24 26 0 0 0 0 0 0 20 30 87 27 37 32 33 27 31 32 16 15 16 510
 pnl   0 0 0 0 0                         0
  Nl   253 171 140 884 1,124                         2,572
  Ol   0 0 0  4                         4
 čZ狳nl   0 0 0  0                         0
  Nl   373 526 114  145                         1,158
  Ol   0 0 0  0                         0
 čh~Օznl    0 1 0 0                         1
  Nl    439 594 269 979                         2,281
  Ol    0 0 0 0                         0
 RVhhnl    0                            0
  Nl    63                            63
  Ol    0                            0
 m鋳nl      0 0  8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 42 77 37 0 0 97 0 0 130 0 142 176 710
  Nl      1,180 822 432 501 1,182 570 850 1,500 2,000 1,833 4,371 2,710 5,413 5,616 2,337 2,926 3,229 4,267 5,626 8,219 9,385 9,004 9,659 10,445 13,078 11,876 119,031
  Ol      0 0  0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 ‹N鋳nl                    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nl                    0 0 0 0 0 47 144 113 127 214 350 445 1,440
  Ol                    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ‹܏{ߋnl                    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nl                    0 0 0 0 0 0 0 99 113 130 173 192 707
  Ol                    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ‹nl                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nl                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 286 332
  Ol                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7
 xlfNVI[fnl                                0
  Nl                                0
  Ol                                0
 `nl      0                          0
  Nl      35                          35
  Ol      4                          4
 ̑nl                                0
  Nl                                0
  Ol                                0
vv 0 0 0 200,314 283,646 273,601 172,810 189,569 267,511 283,021 274,533 319,130 296,625 323,574 353,976 371,612 363,226 347,079 361,141 299,564 264,648 285,735 312,450 314,536 344,261 373,527 422,580 441,419 469,745 489,626 499,323 500,842 9,699,624

XV 03/04/04


߂